بازگشت

سوره حديد، آيه 16


بدانيد خدا زمين را بعد از مردنش زنده مي‌گرداند، ما آيات خود را براي شما آشکار ساختيم تا در آن باره‌تعمل کنيد.

شيخ طوسي در کتاب غيبت از ابن عباس روايت کرده‌،خداوند زمين مرده را بعد از بيدادگري اهلش به وسيله ظهور قائم آل محمد زنده‌مي‌کند و آيات و علائمي که خداوند آشکار مي‌سازد، مراد آن حضرت است‌.

شيخ صدوق در کمال‌الدين از امام باقر روايت نموده‌، خداوند زمين را با ظهور قائم ما زنده مي‌کند بعد از آنکه با کفر اهلش مرده باشد.

ثقة‌الاسلام کليني در اصول کافي از ابوبصير روايت کرده‌، امام باقر فرمود: يحيي الارض بالعدل بعد موتها بالجور