بازگشت

سوره حج، آيه 41


آنهائي که اگر در زمين مستقر سازيمشان برپا دارند نماز را و بدهند زکوة را و امر به معروف و نهي از منکر کنند وعاقبت کارها از آن خداست‌.

ابوالجار و د از امام باقرع روايت کرده که اين آيه درباره مهدي و ياران او نازل شده که خداوند شرق و غرب‌عالم را در اختيار آنها قرار مي‌دهد و دين اسلام را به وسيله آنها در سراسر گيتي پيروز مي‌گرداند بطوري که اثري از ظلم و بدعت در جائي‌ديده نشود.