بازگشت

سوره توبه، آيه 33


او خداوندي است که رسولش را با هدايت و دين حق فرستاد تا بر تمام اديان غالب گردد اگر چه مشرکين آن‌را اکراه داشته باشند.

شيخ صدوق در اکمال‌الدين نقل مي‌کند که ابوبصير در اين باره از امام را سوال مي‌کند، حضرت مي‌فرمايد: ابابصير هنوز تأويل اين آيه‌نيامده‌. مي‌پرسد کي خواهد آمد. مي‌فرمايد: به خواست خدا وقتي قائم ما قيام کند.

اميرالمومنين اين آيه را تلاوت مي‌کند و مي‌فرمايد: به خدائي که جان من در دست اوست بعد از ظهور او مهدي قريه‌اي نيست که صبح‌و شام بانگ‌، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً رسول الله‌، در آن بلند نشود. و نيز دارد مفضل بن عمر و تأويل آيه ليظهره علي الدين‌کله از امام صادق سوال مي‌کند، امام مي‌فرمايد: به خدا قسم قائم ما اختلاف را از ميان ملل و اديان بر مي‌دارد و همه دينها يکي مي‌گردد.

چنان چه خدا مي‌فرمايد:در سوره آل عمران آيه 19:

دين نزد خدا تنها دين اسلام است و هر کس جز آئين اسلام را بپذيرد از وي پذيرفته‌نمي‌شود و در آخرت از زيانکاران خواهد بود.

عبدالله بن عباس در تفسير اين آيه مي‌گويد: در آن روز يعني در هنگام قيام قائم آل محمد،تمام يهود و نصارا و پيروان هر کيش‌، بدين اسلام مي‌گروند.