بازگشت

سوره نمل، آيه 62


امام صادق‌ع مي‌فرمايد: وقتي قائم خروج کند وارد مسجدالحرام مي‌شود دو رکعت نماز مي‌خواند رو به‌قبله پشت به ديوار کعبه با صداي بلند مي‌گويد اي مردم من اکنون اولي هستم از آدم و ابراهيم و اسماعيل و محمد به شما. آنگاه دست‌بلند کند دعا و تضرع نمايد و مي‌خواند امن يجيب المضطر الخ‌

آيا کسي هست اجابت کند مضطر را و بديهاي او را برطرف کند؛ آري قرار داد خداوند، نمايندگان خود را در زمين‌. آيا غير خدا قادر بر اين‌هست‌.

کسي از اين چند آيه با استفاده از آثار و اخبار اهلبيت خداوند نويد مي‌دهد که حق پرستان و حزب خداپرست و طرفداران دين ومردم شايسته جهان‌،قدرت و حکومت جهان را قبضه کنند و دين اسلام بر تمام اديان غالب گردد و باطل و نادرست نابود و از ميان‌برداشته شود و آن در عصر و زمان ظهور حضرت مهدي‌ع مي‌باشد.