بازگشت

شب نشينان خيال


با گل روي تو گلهاي بهشتي خارند

من بر آنستم و آنان که اولوالابصارندحور و غلمان و پري، آدم خاکي و ملک

به جمال تو کمالي به خدا گر دارند... کافران از رخ مينوي تو در فردوسند

مؤمنان از خم گيسوي تو در زنارندبايد از فتنه چشم تو خبرداد به خلق

کين دو بدمست، هلاک دل صد هشيارندمرکزت خال و خطت دايره ابرو پرگار

عالمي در خط از اين دايره و پرگارندآخري اي صبح اميد از افق حسن برآ

شب نشينان خيالت همه پروين نارند(مشتاق سمناني)