بازگشت

در بيان کساني که حضرت مهدي را ديده اند


(اصول الکافي ج 1 ص 330):

عن محمد بن اسماعيل بن موسي به جعفر (ع): و کان اسن شيخ من ولد رسول الله (ص) بالعراق فقال رأيته بين المسجدين و هو غلام.

بنقل از محمد بن اسمعيل بن امام موسي بن جعفر (ع) که سالمندترين فرزند حضرت رسول اکرم (ص) در عراق بود گفت: «مهدي (ع)» را در ميان دو مسجد (شايد مسجد الحرام و مسجد النبي (ص) باشد) که طفلي بود ديدم.

(اصول الکافي ج 1 ص 331):

عن موسي بن جعفر بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسي بن جعفر (ع) قال: حدثني حکيمة ابنة محمد بن علي (ع) و هي عمة ابيه انها رأته ليلة مولده و بعده.

بنقل از موسي بن محمد بن قاسم بن حمزة بن امام موسي بن جعفر (ع) گفت: حکيمه دختر امام محمد تقي (ع) عمه حضرت مهدي (ع) گفت: که حضرت را در شب ولادت و پس از آن ديده است.

(اصول الکافي ج 1 ص 331):

عن ابي عبدالله بن صالح: انه راه عند الحجر الاسود و الناس يتجاذبون عليه و هو يقول ما بهذا امروا.

بنقل از ابي عبدالله بن صالح گفت که: حضرت مهدي (ع) را در کنار حجرالأسود ديد[ صفحه 120]در حالي که مردم به حجر چسبيده بودند و حضرت مي فرمود: به اين کار مأمور نيستند.

(اصول الکافي ج 1 ص 332):

عن جعفر بن المکفوف عن عمر و الاهوازي قال: ارانيه ابومحمد (ع) و قال هذا صاحبکم.

بنقل از جعفر بن مکفوف از عمر و اهوازي گفت: حضرت امام ابومحمد عسکري (ع) را بمن نشان داد و فرمود: اين امام شما است.[ صفحه 121]