بازگشت

خلاصه آثار و فوايد دعا براي فرج آن بزرگوار


صاحب مکيال المکارم خلاصه آثار و فوايد و ويژگيهايي را که بر دعا کردن براي تعجيل فرج مترتب است، بيان مي کند و ما هم به جهت اينکه کتاب مکيال المکارم که به امر مطاع ولي عصر عليه السلام نوشته شده کتابي مبارک و پر خير است، مطالب آن را ذيلا نقل مي کنيم: دعا کننده براي فرج حضرت مشمول برکات زير مي گردد:

1 - اطاعت از امر مولايش کرده است، که فرموده اند: و بسيار دعا کنيد براي تعجيل فرج که فرج شما در آن است.

2 - اين دعا سبب زياد شدن نعمتها مي گردد.

3 - و اظهار محبت قلبي است.

4 - و نشانه انتظار است.[ صفحه 57]5- و زنده کردن امر ائمه اطهار عليهم السلام است.

6 - و مايه ناراحتي شيطان لعين است.

7 - و اداء قسمتي از حقوق آن حضرت است (که اداء حق هر صاحب حقي واجب ترين امور است).

9 - و تعظيم خداوند و دين خداوند است.

10 - حضرت صاحب الزمان عليه السلام در حق دعا کننده دعا مي کند.

11 - شفاعت آن حضرت در قيامت شامل حال او مي شود.

12 - و شفاعت پيامبر ان شاء الله شامل حال او مي شود.

13 - و اين دعا امتثال امر الهي و طلب فضل و عنايت اوست.

14 - و مايه استجابت دعا مي شود.

15 - و اداء اجر رسالت است.

16 - و مايه دفع بلاست.

17 - و سبب وسعت روزي است ان شاء الله.

18 - و باعث آمرزش گناهان مي شود.

19 - و دعا کننده مشرف به ديدار آن حضرت در بيداري يا خواب مي شود.

20 - و در زمان ظهور آن حضرت به دنيا رجعت مي کند.

21 - و از برادران پيامبر صلي الله عليه و آله خواهد بود.

22 - و فرج مولاي ما حضرت صاحب الزمان عليه السلام زودتر واقع خواهد شد.

23 - و سبب پيروزي از پيغمبر و امامان - صلوات الله عليهم اجمعين - مي شود.

24 - و وفاي به عهد و پيمان الهي است.

25 - و آثار نيکي به والدين براي دعا کننده فرج حاصل مي گردد.[ صفحه 58]26- و فضيلت رعايت و اداء امانت برايش حاصل مي شود.

27 - و سبب زياد شدن اشراف نور امام عليه السلام در دل او مي گردد.

28 - و دعا براي فرج موجب طولاني شدن عمرش خواهد شد ان شاء الله.

29 - و موفق به تعاون در کارهاي نيک و تقوا مي شود.

30 - و به نصرت و ياري خداوند و پيروزي بر دشمنان به کمک خداوند توفيق مي يابد.

31 - و هدايت مي شود به نور قرآن مجيد.

32 - و نزد اصحاب اعراف معروف مي گردد.

33 - و به ثواب طلب علم نائل مي شود ان شاء الله.

34 - و از عقوبتهاي اخروي ان شاء الله در امان مي ماند.

35 - و در هنگام مرگ به او مژده مي رسد و با او به نرمي رفتار مي شود.

36 - و اين دعاي براي فرج، اجابت دعوت خدا و رسول صلي الله عليه و آله است.

37 - و با اميرالمومنين عليه السلام محشور و در درجه آن حضرت خواهد بود.

38 - و محبوب ترين افراد نزد خداوند مي گردد.

39 - و عزيزتري و گرامي ترين افراد نزد پيامبر صلي الله عليه و آله مي شود.

40 - و ان شاء الله از اهل بهشت خواهد بود.

41 - و دعاي پيامبر صلي الله عليه و آله شامل حالش مي گردد.

42 - و کردارهاي بد او به کردارهاي خوب تبديل مي شود.

43 - و خداوند در عبادت او را تاييد فرمايد.[ صفحه 59]44- و ان شاء الله با اين دعا عقوبت از اهل زمين دور مي شود.

45 - و ثواب کمک به مظلوم را دارد.

46 - و ثواب احترام به بزرگتر و تواضع نسبت به او را دارد.

47 - و پاداش خونخواهي حضرت سيدالشهداء عليه السلام را دارد.

48 - و شايستگي دريافت احاديث ائمه اطهار عليهم السلام را مي يابد.

49 - و نور او براي ديگران نيز [در روز قيامت] درخشان مي گردد.

50 - و هفتاد هزار نفر از گنهکاران را شفاعت مي کند.

51 - و دعاي اميرالمومنين عليه السلام روز قيامت شاملش مي شود.

52 - و بي حساب داخل بهشت مي شود.

53 - و از تشنگي قيامت در امان مي ماند.

54 - و در بهشت جاودان خواهد بود.

55 - و مايه خراش روي ابليس و مجروح شدن دل اوست.

56 - و روز قيامت هديه هاي ويژه اي دريافت مي دارد.

57 - و خداوند عز و جل از خدمتکاران بهشت نصيبش مي فرمايد.

58 - و در سايه گسترده خداوند قرار مي گيرد و رحمت بر او نازل مي شود مادامي که مشغول آن دعا باشد.

59 - و پاداش نصيحت مومن را دارد.

60 - و مجلسي که در آن براي حضرت قائم - عجل الله تعالي فرجه - دعا شود، محل حضور فرشتگان گردد.

61 - و دعا کننده مورد مباهات خداوند قرار مي گيرد.[ صفحه 60]62- و فرشتگان براي او طلب آمرزش مي کنند.

63 - و از نيکان مردم محسوب مي گردد.

64 - و اين دعا اطاعت از اولياي امر است که خداوند اطاعتشان را واجب کرده است.

65 - و مايه خرسندي خداي عز و جل مي شود.

66 - و مايه خشنودي پيامبر مي گردد.

67 - و اين دعا خوشايندترين اعمال نزد خداوند است.

68 - و دعاگوي فرج حضرتش از کساني خواهد بود که خداوند در بهشت به او حکومت دهد ان شاء الله تعالي.

69 - و حساب او آسان مي گردد.

70 - و اين دعا براي او در عالم برزخ انيس و مونس مهرباني خواهد بود.

71 - و بهترين اعمال است.

72 - و باعث دوري غمها مي شود.

73 - و دعاي هنگام غيبت بهتر از دعاي هنگام ظهور است.

74 - و فرشتگان درباره دعا کننده دعا مي کنند.

75 - و دعاي حضرت سيدالساجدين عليه السلام - که نکات و فوايد متعددي دارد - شامل حالش مي شود.

76 - و اين دعا تمسک به ثقلين (کتاب و عترت) است.

77 - و چنگ زدن به ريسمان الهي است.

78 - و سبب کامل شدن ايمان است.

79 - و مانند ثواب همه بندگان به او مي رسد.

80 - و اين و اين دعا براي فرج از تعظيم شعائر خداوند است.

81 - و گوينده اين دعا ثواب کسي را دارد که با پيامبر صلي الله عليه و آله شهيد شده باشد.[ صفحه 61]82- و ثواب کسي دارد که در زير پرچم حضرت قائم شهيد شده باشد.

83 - و ثواب احسان به حضرت صاحب الزمان عليه السلام را دارد.

84 - و دعا ثواب گرامي داشتن عالم را دارد.

85 - و پاداش گرامي داشتن شخص کريم را دارد.

86 - و دعا کننده در ميان گروه ائمه اطهار عليهم السلام محشور مي شود.

87 - و درجات او در بهشت بالا مي رود.

88 - و از بدي حساب در روز قيامت در امان مي ماند.

89 - و در روز قيامت به بالاترين درجات شهدا نائل مي گردد.

90 - و به شفاعت حضرت زهرا سلام الله عليها رستگار مي گردد.

جاي تاسف است که بسياري از مواليان آن حضرت از دعا براي فرج آن بزرگوار غافل مانده و از اين فيوضات زيادي که بر دعاي آن حضرت مترتب است محرومند. اميد است ان شاء الله اين مختصر مطالبي که درباره فوايد دعا براي فرج آن بزرگوار نوشتم، سبب تذکر و تنبه دوستان حضرتش گردد و همگي در صدر حوايج مشروعه، براي فرج آن امام انس و جان دعا کنند. تا چه قبول افتد و که در نظر آيد.[ صفحه 63]