بازگشت

بهترين اوقات و اماکن اجابت دعا


متاسفانه بسيار ديده مي شود که در محافل ديني و جلسات مذهبي اهميت فوق العاده و خاصي به دعا براي فرج آن عزيز داده نمي شود، در حالي که شيعه حاجتي مهمتر از فرج آن بزرگوار ندارد و وظيفه اين است که در بهترين اوقات و اماکن اجابت دعا، اول فرج آن امام همام را از خدا مسئلت کنيم. يکي از علماي وارسته و برجسته نجف به کربلاي معلي مشرف مي شود و در حرم مطهر امام حسين عليه السلام شرفياب محضر مقدس امام عصر (عج) مي گردد. حضرت به او مي فرمايد: فلاني، ببين اينجا که دعا مستجاب است مردم به فکر من نيستند و براي فرجم دعا نمي کنند. سپس حضرت تصرف ولايتي مي فرمايند و آن عالم رباني[ صفحه 53]خواسته هاي دروني مردم را مي شنود که هر کدام براي حوايج خصوصي خود دعا مي کنند. حضرت مي فرمايند: شنيدي؟ حتي يک نفر از اين زايران نگفت که خدايا، فرج مهدي را برسان. براي اينکه خوانندگان گرامي با اوقات اجابت دعا و اماکن آن بيشتر آشنا گرديد، به اين اوقات و اماکن اشاره مي کنيم تا هر گاه دوستان حضرت و شيفتگان وصال در آن لحظات خاص و در آن اماکن مقدسه قرار گرفتند، براي فرج امام زمان عليه السلام دعا کنند.