بازگشت

آباداني جهان


در عصر پر نور حضرت ولي عصر عليه السلام طبق احاديث وارده سر تا سر جهان آباد مي شود: فلا يبقي في الارض خراب الا عمر. [1] .[ صفحه 48]در روي زمين خرابه اي باقي نمي ماند جز اينکه آباد مي شود. خرابي جهان بر اثر ظلم و بي عدالتي است، اما هنگامي که آن خسر و عدالت گستر بر جهان حاکم باشد، تمام ويرانيها تبديل به آباداني مي گردد تا جايي که همگان آرزو مي کنند اي کاش پدران، مادران و عزيزان از دست رفته شان زنده بودند و طعم زندگي لذتبخش زمان حکومت آن يوسف زهرا (س) را مي چشيدند. فيظهر علي کل جبار و ابن جبار و يظهر من العدل ما يتمني له الاحياء امواتهم. [2] .

بر هر ظالم و ظالم زاده پيروز مي گردد و عدالتش آن قدر در جهان آشکار مي شود که زندگان آرزو مي کنند اي کاش در گذشتگانشان بودند و آن زندگي شکوهمند و روزگار طلايي را مي ديدند.


پاورقي

[1] اعلام الوري، ص 433.

[2] الحاوي للفتاوي، ج 2، ص 61.