بازگشت

نزول برکات آسماني و خروج نعمات زميني


در احاديث گوناگوني آمده است که در زمان آن حجت حق برکات آسماني زياد مي گردد و گنجهاي زميني ظاهر مي شود: لا تدخر الارض من بذرها شيئا الا اخرجته و لا السماء من قطرها شيئا الا صبه الله عليهم مدرارا. [1] .

زمين چيزي از بذرهاي خود را نگه نمي دارد مگر اينکه آن را بيرون مي دهد، و آسمان چيزي از باران رحمتش را نگه[ صفحه 47]نمي دارد جز اينکه آن را سيل آسا بر مردم فرو مي ريزد. ابن عباس از رسول خدا روايت مي کند که درباره حکومت جهاني مهدي موعود عليه السلام فرمايد: تامن البهائم و السباع و تلقي الارض افلاذ کبدها. چهارپايان در امانند و درندگان سازش مي کنند و زمين پاره هاي جگرش را بيرون مي ريزد. ابن عباس سوال مي کند: پاره هاي جگر زمين چيست؟ رسول اکرم صلي الله عليه و آله مي فرمايد: امثال الاسطوانه من الذهب و الفضه. مانند ستونهايي از طلا و نقره است (که در زمان حکومت امام زمان (عج) از زمين بيرون مي ريزد). [2] .


پاورقي

[1] مستدرک حاکم، ج 4، ص 465.

[2] همان ماخذ، ص 514.