بازگشت

زندگي در زمان ظهور حضرت ولي عصر دلپذير است


يکي از عواملي که سبب مي شود مردم از دعا کردن براي فرج امام زمان عليه السلام غفلت ورزند، عدم آگاهي آنها به زندگي لذتبخش در زمان ظهور آن بزرگوار است. براي اينکه مواليان و دوستان حضرت بدانند در زمان ظهور چه تحول و دگرگوني عجيبي در دنيا پيدا مي شود، به چند روايت از حضرات ائمه معصومين عليهم السلام اشاره مي کنيم.