بازگشت

انقلاب ماهيت در کلام اميرالمؤمنين


قال امير المومنين عليه السلام: حب الله نار لا يمر علي شي ء الا احترق و نور الله لا يطلع علي شي ء الا اضاء و سحاب الله ما يظهر من تحته شي ء الا غطاه و ريح الله ما تهب في شي ء الا حرکته و ماء الله يحيي به کل شي ء و ارض الله ينب منها کل شي ء فن احب الله اعطاه کل شي ء من المال و الملک. [1] .

[قهرمان عشق و محبت خداوندي] علي عليه السلام مي فرمايند: محبت خدا آتشي است که بر چيزي نمي گذرد مگر اينکه آن مي سوزد، و نور خدا بر چيزي نمي تابد مگر اينکه آن را ضياء مي بخشد، و از زير ابر پر باران خدائي چيزي عبور نمي کند مگر اينکه آن را به برکت خود مي پوشاند، و نسيم الهي[ صفحه 200]بر چيزي نمي وزد مگر آن را به حرکت در مي آورد و با آب حيات خالق يکتا هر چيزي حيات مي يابد و از زمين آفريدگار هر چيزي مي رويد. پس، کسي که خدا را دوست بدارد خداوند به او همه چيز مي دهد از مال و ملک. اگر چه اين حديث درباره حب خدا و محبوب اول و بالذات است که احد و صمد است، اما درباره پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و ائمه هدي عليهم السلام، که وجود و جانشان به نار حب الله محترق شده و غير از حب او چيزي ندارند، نيز به نوبه خود صدق مي کند.


پاورقي

[1] بحار 23:70 ح 23.