بازگشت

لزوم تربيت فرزندان بر ولايت آل محمد


آرزوي هر پدر و مادري داشتن فرزندان صالح بوده، دغدغه ذهني آنها همين نکته و تلاش آنان براي فرزندان خويش نيز در همين جهت مي باشد. هنگامي که ما جايگاه اعتقاد به ولايت و معرفت امام زمان عليه السلام را در صحنه تفکر ديني دانستيم، لازم است تا اهميت ويژه اي به معرفت و تربيت فرزندان خويش در جهت تولي و تبري داده، آن را محور تربيت ديني فرزندان خويش قرار دهيم. يعني با فراهم آوردن زمينه هاي معرفت ديني، آنان را با اصول ولايت آل محمد عليهم السلام و منطق شيعه آشنا سازيم. تلاشهاي دشمن در طول قرون متمادي را براي نابودي اهل بيت عليهم السلام و اخفاء فضائل و مناقب آل محمد عليهم السلام به آنان گوشزد کنيم. آنان را در مجالس سرور و عزاي اهل بيت عليهم السلام شرکت دهيم و به اين ترتيب، قلب آنان را از محبت اهل بيت عليهم السلام و تنفر نسبت به دشمنانشان مالامال گردانيم. بايد به آنان بياموزيم که وحدت سياسي با اهل سنت در برابر دشمن مشترک، تعارضي با تفکي مرزهاي حق از باطل در مقام عقيده نداشته، رفتار اميرالمومنين عليه السلام در اين جهت بهترين الگوي عصر ما است. بايد به امر ولايت در اعتقادات فرزندان خويش و بروزات بيروني آن بيشتر اهتمام کنيم که اميرالمومنين عليه السلام بارها فرمودند:[ صفحه 81]ايها الناس، دينکم دينکم، تمسکوا به و لا يزيلنکم و لا يردنکم احد عنه، لان السيئه فيه خير من الحسنه في غيره، لان السيئه فيه تغفر و الحسنه في غيره لا تقبل اي مردم، دينتان را مواظب باشيد، مبادا کسي شما را از دينتان لغزانده و منحرف کند. زيرا گناه اگر همراه با اعتقاد صحيح باشد، بهتر از حسنه اي است که با عقائد باطل انجام گيرد. زيرا گناهي که با دينداري همراه باشد بخشوده شده، حسنه اي که با انحراف فکري قرين باشد، مورد پذيرش خدا قرار نمي گيرد. [1] يعني که پدر و مادر در عين پيگيري و توجه به نماز، تقوا، حجاب و ديگر فرائض فرزندان، بايد به معرفت ديني آنان: خداشناسي، پيامبر شناسي، معادشناسي و بالاخص ولايت و امام زمان شناسي آنان بهاي بيشتري داده، هم بيشتري بر آن بگمارند. در روايت ديگري که اهل سنت از رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم نقل کرده اند، آمده است: جابر بن عبدالله انصاري، صحابي بزرگوار رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم در کوچه ها و محله هاي شهر مدينه مي چرخيد و مي گفت: يا معاشر الانصار، ادبوا اولادکم علي حب علي اي گروه انصار، فرزندانتان را بر محبت علي عليه السلام تربيت کنيد. [2] ادبوا اولادکم علي ثلاث خصال: حب نبيکم و حب اهل بيته و علي تلاوه القرآن فرزندان خود را بر سه صفت تربيت کنيد: ب علاقه به پيامبرتان و[ صفحه 82]بر محبت به اهل بيت پيامبر و بر تلاوت قرآن. [3] .


پاورقي

[1] معاني الاخبار:6 و 185.

[2] من لا يحضره الفقيه 318:3.

[3] جامع الصغير، سيوطي 42:1.