بازگشت

تنها محبت اهل بيت کافي نيست


اگر چه محبت اهل بيت عليهم السلام خود گوهر گرانقدري است، ولي آن کس که از دوستداران اهل بيت بوده، به امامت و خلافت آنان معتقد نباشد (مانند[ صفحه 77]بسياري از دانشمندان اهل سنت) نجات نيافته، به بهشت برين الهي وارد نمي گردد. لذا در روايت مشهوري که سني و شيعه، متواترا از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم نقل نموده اند، آن حضرت فرمود: مثل اهل بيتي فيکم مثل سفينه نوح من رکبها نجي و من تخلف عنها هلک. اهل بيت من در ميان شما مانند کشتي حضرت نوح است، هر کس در آن در آيد نجات يابد و هر که از آن تخلف ورزد هلاک مي شود. [1] مثال نقل شده در اين روايت که به حديث سفينه شهرت دارد، بيانگر حقيقت فوق است. زيرا فرزند حضرت نوح عليه السلام با آنکه به پدر علاقمند بود، ولي به علت عدم اطاعت از رهنمود او در عذاب الهي هلاک شد. لذا کساني که محب اهل بيت عليهم السلام بوده، به مقام خلافت الهي آنان بعد از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم اقرار ندارند و ديگران را در اين مقام بر آنان ترجيح مي دهند، مانند فرزند نوح، نجات نمي يابند. اميرالمومنين عليه السلام در گفتگو با يکي از رهبران يهود، پس از بيان اين که ملت يهود به هفتاد و يک فرقه، و مسيحيان به 72 فرقه و مسلمانان به 73 فرقه منشعب خواهند گرديد و تنها فرقه ناحيه از ميان آنان، پيروان اوصياء الهي، پس از درگذشت پيامبر آن دين بوده است، فرمودند: ثلاث عشره فرقه من الثلاث و السبعين کلها تنتحل مودتي و حبي، واحده منها في الجنه و اثنتا عشره منها في النار. از هفتاد و سه فرقه مسلمان، سيزده فرقه، مودت و محبت مرا[ صفحه 78]پذيرفته اند، ولي فقط يکي از آن سيزده فرقه در بهشت بوده، بقيه دوازده فرقه از محبين در جهنم خواهند بود. [2] اين دوازده فرقه از محبيني که نجات نيافته، به جهنم در خواهند افتاد، چه گروههايي هستند؟ با مطالبي که در فصول قبل گفته شد برخي از صفات آنان معلوم مي گردد: کساني که محب اهل بيت بوده ولي امامت آنان را نپذيرفته اند، کساني که ولايت و امامت اهل بيت را پذيرفته ولي اهل تبري نيستند يعني با دشمنان اهل بيت دوستي مي کنند، کساني که به تولي و تبري معتقد هستند ولي به همه امامان اثنا عشر ايمان نداشته زيدي يا اسماعيلي هستند، امام زمان حضرت مهدي عليه السلام را نشناخته و درباره آن حضرت ترديد دارند، کساني که به تولي و تبري و چه بسا به ائمه اثنا عشر ايمان دارند ولي در شان اهل بيت غلو کرده آنان را به مقام خدايي رسانيده اند.


پاورقي

[1] اين روايت را دانشمندان شيعه از 92 کتاب اهل سنت سند داده اند. مراجعه کنيد به احقاق الحق جلد 9 و خلاصه العبقات جلد 4 و الغدير جلد 2.

[2] کتاب سليم:176 و 175 ج 39.