بازگشت

شرط ولايت اهل بيت برائت از دشمنان


بديهي است، انسان، دوستدار هر کسي که باشد، از دشمنان او فاصله مي گيرد والا در محبت او بايد ترديد کرد. قرآن نيز در آيات متعددي به اين اصل، تصريح نموده مي فرمايد: لا تجد قوما يومنون بالله و اليوم الاخر يوادون من حاد الله و رسوله. کسي را که به خدا و قيامت ايمان دارد نخواهي يافت که با دشمن خدا و پيامبر دوستي نمايد. [1] لذا، شرط صحت ولايت اهل بيت، دشمني با کساني است که غاصب حق خلافت آنان بوده، آنان را آزار داده، به قتل رسانيده، فضائل آنان را انکار کرده اند. رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم در روايتي در شان حضرت علي عليه السلام که اهل سنت نيز نقل کرده اند، فرمودند: لا يقبل الله ايمان عبد الا بولايته و البرائه من اعدائه. خداوند ايمان هيچ کسي را نمي پذيرد مگر اينکه او به ولايت حضرت علي معتقد بوده، از دشمنان او بيزار باشد. [2] بدين جهت در روايات، آن کس از دوستداران اهل بيت عليهم السلام که با دشمنان اهل بيت دوستي نموده، دوستداران اهل بيت را دشمن بدارد، به دجال[ صفحه 76]تشبيه شده، وجود آنان را باعث گمراهي مردم دانسته و فرموده اند: ان ممن يتخذ اهل البيت لمن هو اشد فتنه علي شيعتنا من الدجال از ميان کساني که دوستدار ما اهل بيت هستند کسي است که فتنه او در جمع شيعيان ما از فتنه دجال شديدتر است. راوي پرسيد: به چه جهت؟ اي پسر رسول خدا؟ فرمودند: بموالاه اعدائنا و معاداه اوليائنا. زيرا با دشمنان ما دوستي نموده، دوستان ما را دشمن مي دارند. [3] در حقيقت، محبت اهل بيت و اقرار به فضائل آن بزرگواران، اختصاصي به فرقه ناجيه، شيعه اثنا عشري نداشته، بسياري از دانشمندان اهل سنت همچون ابن شعيب نشاني (م 303)، ابن مردويه (م 410)، ثعلبي (م 427)، ابونعيم (م 430)، ابن مغازلي (م 483)، حاکم حسکاني (م حدود 470)، ابن شيرويه (م 509)، خطيب خواندي (م 5680)، ابن عساکر (م 573)، گنجي شافعي (م 658)، محمد بن طلحه (م 652)، سبط ابن جوزي (م 6540)، محب الدين طبري (م 694)، مير سيد علي همداني (م 786) و... در اين امر با ما مشترکند. آنچه جدا کننده اعتقاد شيعي از آنها مي باشد، علاوه بر اعتقاد به خلافت ائمه اهل بيت عليهم السلام، توجه به لزوم تبري در کنار تولي است، که بنا بر مدارک فوق، ولايت بي برائت منشا نجات نخواهد بود.


پاورقي

[1] سوره مجادله: 23.

[2] المناقب، خطيب خوارزمي:33 و 32 ح 2.

[3] صفات الشيعه:50 ح 14 از حضرت رضا عليه السلام.