بازگشت

اصلاحات نجات بخش مهدوي


بر اساس نظريه ي مهدويت، با ظهور حضرت مهدي (عج) زمين و زمان اصلاح خواهد شد و مردم از نابودي و انحطاط نجات خواهند يافت. در ادامه، اين اصلاحات نجات بخش در سه محور پي گيري مي شود.