بازگشت

ماه درخشان


«الإمامُ البَدرُ المُنيرُ». [1] .

امام ماه نور افشان شب چهارده است. بنا بر اين سخن، اکنون در روزگار ما حضرت مهدي عليه السلام وجودي کامل و بي نقص است. چراغي است که با پرتوش به اطراف نورافشاني مي کند و نوري است که بر افق مي تابد.


پاورقي

[1] همان.