بازگشت

برترين الگو


از آنجايي که طبق آيه شريفه قرآن کريم، وجود مقدّس پيامبر اسلام صلي الله عليه وآله وسلم براي انسانها اُسوه و الگو است - که : « لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » [1] - امام عصر عليه السلام نيز وارث کمالات آن حضرت اند و همه انسانها بايد در جهت رسيدن به کمالات، آن حضرت را سرمشق و الگوي خود قرار دهند.

امام هشتم عليه السلام در همين ارتباط در تفسير آيه : « وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُديً مِنَ اللَّهِ » [2] مي فرمايد :

«مَنِ اتَّخَذَ ديْنَهُ هَواهُ بِغَيرِ هُديً مِنَ أئمّة الْهُدي». [3] .

منظور از اين آيه کسي است که هدايت از امامان هدايتگر نجويد و هوا و هوس خويش را دين خود داند.

بنابراين کسي که خود را صادقانه پيرو امام زمان عليه السلام مي داند، وظيفه دارد در همسو کردن زندگي، همسان نمودن خُلق و خوي، همرنگ ساختن اعمال و رفتار خويش با او بکوشد و خواسته هاي حضرت را بر تمايلات خود مقدم دارد.

- کسي که امام زمان عليه السلام را زاهد و بي اعتنا به دنيا دانست، ديگر نمي تواند با ادّعاي پيروي از او حريصانه به دنبال دنيا باشد و همّت خود را در نيکو پوشيدن و خوب خوردن و لذّات دنيوي خلاصه کند.

- کسي که امام زمان عليه السلام را به اهتمام در دعا و عبادت شناخت، ديگر نمي تواند نسبت به دعا بي تفاوت بوده و در نماز و راز و نياز با خدا، سستي و کم توجهي روا دارد.

امام زمان عليه السلام، شب ها بيدار است ؛ ستاره ها مي شمارد ؛ شب زنده داري مي کند و مشغول عبادت و بندگي است. امام کاظم عليه السلام مي فرمايند :

«بِأَبي مَنْ لَيْلَهُ يَرْعَي النُّجومَ ساجداً وراکعاً!» [4] .

پدرم فداي کسي که شب هنگام، در حال سجده و رکوع (است و) ستارگان را شباني مي کند!روشني بخش ديده ام مهدي

بي تو عالم به چشم من تار استبه صفايت قسم گل نرگس

جز تو هر گل که ديده ام خار استنرگس مست چشم تو نازم

که سحرها هميشه بيدار استکسي که امام زمان عليه السلام را به دادگري و عدالت گستري باور داشت ديگر نمي تواند با ادّعاي اقتداي به او، بر بندگان خدا ستم کند و نسبت به مظالمي که بر آنها مي شود، بي تفاوت بماند.

امام باقر عليه السلام مي فرمايد :

زماني که قائم ما، قيام کند، در بين آفريدگان خدا به عدالت رفتار مي کند، چه نيکوکار باشند و چه بدکردار. [5] .

پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله وسلم به کساني که مقيّد به پيروي از امام عصر عليه السلام هستند چنين مژده فرموده :

«طُوبي لِمَن أدرکَ قائمَ أهلِ بيتي وَهو يأتَمُّ به في غَيبَتِهِ قَبْلَ قِيامِهِ...». [6] .

خوشا به حال آن کس که قائم اهل بيت مرا درک کند در حالي که در زمان غيبت و دوران قبل از قيام او به او تأسّي جويد.

بنابراين کسي که امام را به عنوان الگو و مقتداي خويش انتخاب کرد، خود را در جميع جهات تابع و پيرو آن حضرت مي داند و معتقد است که : «رأيي لَکُمْ تَبَعْ»، رأي من تابع شماست.


پاورقي

[1] احزاب 21:33.

[2] قصص 50:28. «آيا گمراهتر از آن کس که پيروي هواي نفس خويش کرده، و هيچ رهدايت الاهي را نپذيرفته پيدا مي شود؟».

[3] تفسير نور الثقلين، ج4، ص132، ح82.

[4] فلاح السائل، ص200.

[5] منتخب الاثر، ص310.

[6] بحارالانوار، ج51، ص72.