بازگشت

گسستن روابط


امام رضا عليه السلام فرمود :

مردمان را فتنه اي کوبنده و آشوبي کمرشکن خواهد بود، که پرده ها برداشته مي شود و دوستي ها و خويشاونديها از بين مي رود و اين هنگامي است که سومين امام از نسل فرزندم از ديده ها ناپديد شود. [1] .


پاورقي

[1] بحارالانوار، ج52، ص152، ح2.