بازگشت

توان راهبري


حضرت رضا عليه السلام مي فرمايند :

«... مُضْطَلِعٌ بالإمَامَةِ، عالِمٌ بالسِّيَاسَةِ». [1] .

(مهدي عليه السلام) بر امر امامت توانا و قدرتمند و به نحوه اداره اُمور اُمت عالم و آگاه است.

قدرت رهبري الاهي و سياستمداري امام عصر عليه السلام تا بدان جاست که مي تواند همه امور را به بهترين وجهي اداره نمايد و تمام نيروهاي خدادادي خود را، براي محو آثار شرک، به بهترين وجه به کار گيرد و با استقرار کامل و همه جانبه ارزشهاي انساني، جامعه آرماني براي بشريّت به ارمغان آورد.


پاورقي

[1] الکافي، ج1، ص202.