بازگشت

امام عصر و خضر نبي


امام رضا عليه السلام مي فرمايند :

«حضرت خضر عليه السلام از آب حيات نوشيده لذا تاکنون زنده است و تا دميدن صور نمي ميرد. او همواره نزد ما (ائمّه) مي آيد و بر ما سلام مي کند... همه ساله در مراسم حج شرکت مي کند و حج به جاي مي آورد. در عرفات مي ايستد و به دعاي مؤمنان «آمين» مي گويد. خداوند به زودي قائم ما را با خضر مأنوس کند و وحشت او را به ايمني تبديل نمايد و با مأنوس ساختن او، قائم عليه السلام را از رنج غربت و تنهايي رهايي بخشد». [1] .

برخي ديگر از ويژگي هاي حضرت خضر عليه السلام عبارت است از :

1 - حضرت خضر عليه السلام در هر سرزميني که فرود آيد، آن جا سرسبز و مصفّا مي شود. حضرت قائم عليه السلام نيز به هر سرزميني که بگذرد، آن ناحيه سرسبز و پرگياه مي گردد، و آب از آن مي جوشد و چون از آن جا برود، آب فرو مي رود، و زمين به حال خود برمي گردد. [2] .

2 - خداوند به حضرت خضر عليه السلام، قدرت و نيروئي عنايت فرموده است که به هر شکلي بخواهد درآيد ؛ هم چنان که به حضرت قائم عليه السلام نيز همين قدرت را مرحمت فرموده است. [3] .

3 - حضرت خضر عليه السلام به علم باطن مأمور بود ؛ چنان که به حضرت موسي عليه السلام گفت : «تو هرگز نمي تواني همپاي من صبر کني ؛ چگونه مي تواني بر چيزي که به شناخت آن احاطه نداري صبر کني؟» [4] حضرت قائم عليه السلام نيز به علم باطن مأمور است.

4 - اسرار کارهاي شگفت انگيز حضرت خضر عليه السلام، آشکار نشد مگر بعد از آن که خود، فاش کرد. اسرار غيبت حضرت مهدي عليه السلام نيز روشن نمي شود مگر بعد از ظهور.

5 - حضرت خضر عليه السلام، هر سال در مراسم حج شرکت مي کند، مناسک حج را انجام مي دهد. حضرت قائم عليه السلام نيز هر سال در مراسم حج حضور يافته مناسک به جاي مي آورد.


پاورقي

[1] اثبات الهداة، ج3، ص480.

[2] النجم الثاقب، ص14.

[3] بحارالانوار، ج13، ص286.

[4] کهف 67:18 و 68.